Vad kostar ett äktenskapsförord?

Att skriva ett äktenskapsförord behöver inte kosta något. Det kan således vara helt gratis. I vart fall om du har juridiska kunskaper och är beredd att själv göra arbetet. Avgörande för hur mycket äktenskapsförordet kommer att kosta beror såväl på dina juridiska kunskaper som din faktiska situation och vad du vill uppnå med äktenskapsförordet.

Generellt är det betydligt enklare, billigare och mindre riskfyllt att skriva ett äktenskapsförord som endast avser en mindre mängd egendom vilken dessutom inte har något större värde. Är det å andra sidan om internationella förhållanden där kanske såväl makarna som egendomen befinner sig i olika länder kan det vara en mycket komplicerad uppgift att skriva ett korrekt utformat äktenskapsförord.

I det följande ska vi försöka att förklara vilka alternativ du har när du ska skriva ett äktenskapsförord och vad de olika alternativen kostar.

Olika alternativ när du ska skriva ett äktenskapsförord

Ska du skriva ett äktenskapsförord har du ett antal olika alternativ att välja mellan. Vart och ett av dessa alternativ har sin prisbild jämte sina respektive för- och nackdelar. De vanligaste alternativen är att:

  1. du anlitar en advokat eller annan jurist,
  2. du använder dig av vår tjänst här på ÄktenskapsförordDirekt,
  3. du använder dig av en dokumentmall,
  4. du skriver äktenskapsförordet helt på egen hand.

Vi kommer att gå igenom de olika alternativen var för sig här nedan.

1. Kostnaden för att anlita en advokat eller annan jurist som skriver ditt äktenskapsförord (2 000 kr – 20 000 kronor).

Ska du skriva ett äktenskapsförord är den bästa lösningen nästan alltid att du anlitar en advokat eller en annan jurist som skriver ditt äktenskapsförord. Du får då tillgång till en person med såväl kunskap som erfarenhet. Med enkla frågor kan advokaten/juristen snabbt skapa sig en bild av din situation och avgöra vilken lösning som är bäst för just dig.

När du anlitar en specialiserad advokat/jurist blir ditt äktenskapsförord personligt utformat och anpassat för just din situation och vad du vill åstadkomma med äktenskapsförordet. Tänk dock på att det är viktigt att den person som du anlitar verkligen är specialiserad på familjerätt och upprättande av äktenskapsförord. En jurist som är specialiserad på t ex affärsjuridik eller brottmål är sällan särskilt insatt i reglerna avseende familjerätt och äktenskapsförord.

Kostnad advokat äktenskapsförord
Den bästa lösningen är i princip alltid att anlita en advokat eller en annan jurist när du ska skriva ett äktenskapsförord. Du får då tillgång till en kunnig och erfaren person som verkligen kan analysera just din situation och anpassa äktenskapsförordet därefter.

Vad som får många att avstå från att kontakta en advokat/jurist när de ska skriva ett äktenskapsförord är kostnaden. Att låta en advokat/jurist skriva ditt äktenskapsförord kan kosta allt från ett par tusen kronor till tiotusentals kronor. Priset beror på framförallt hur komplicerad din situation är men även vem du anlitar. Även om det finns undantag är det ofta något dyrare att anlita en advokat än någon som ”endast” är jurist.

Generellt kan sägas att kostnaden för en advokat eller en annan jurist att skriva ett äktenskapsförord ligger på ett par tusen kronor för ett enklare äktenskapsförord upp till flera tiotusentals kronor i mer komplicerade fall. Ofta kan advokaten/juristen när det gäller äktenskapsförord lämna ett fast pris eller i vart fall en uppskattning av kostnaden. Detta är ofta att föredra. På så sätt vet du ungefär hur mycket det kommer att kosta och du behöver inte sitta och vara nervös i avvaktan på att fakturan anländer med posten.

2. Kostnaden för att skriva sitt äktenskapsförord med ÄktenskapsförordDirekt (795 kr)

Med hjälp av ÄktenskapsförordDirekt få du hjälp av en jurist att skriva ditt äktenskapsförord. Du svarar på ett antal frågor här på webbplatsen varefter en jurist skapar äktenskapsförordet utifrån de svar som du lämnat. Därefter skickas äktenskapsförordet till dig per e-post senast inom 24 timmar.

Använder du dig av ÄktenskapsförordDirekt får du inte den direkta dialog som du får när du rent fysiskt träffar en jurist som ska skriva ditt äktenskapsförord. Är din personliga situation eller egendomssituation komplicerad är det oftast att föredra att träffa en advokat/jurist rent fysiskt för att i lugn och ro diskutera din personliga situation och vad du vill uppnå med äktenskapsförordet.

Är din personliga situation inte alltför komplicerad är ÄktenskapsförordDirekt ett mycket bra och prisvärt alternativ. Till en mycket rimlig kostnad får du ett professionellt utformat äktenskapsförord som är anpassat till just din situation. Du kan dessutom hantera allt från din mobiltelefon eller dator och behöver inte bege dig till något möte eller liknande för att skriva äktenskapsförordet.

Äktenskapsförord online
En av de stora fördelarna med att skriva ditt äktenskapsförord online är att du kan göra detta via din dator eller din mobiltelefon oavsett var du befinner dig. Du behöver inte gå på några möten eller liknande och spar därmed såväl tid som pengar.

3. Kostnaden för att skriva ett äktenskapsförord med hjälp av en dokumentmall (Gratis – 700 kronor)

Du kan relativt enkelt finna gratis dokumentmallar för äktenskapsförord på internet. Problemet med dessa gratis dokumentmallar för äktenskapsförord är att många av dem innehåller direkta felaktigheter. Använder du dig av en sådan dokumentmall riskerar du såväl att äktenskapsförordet inte får den verkan du avsett, som att äktenskapsförordet anses vara ogiltigt i sin helhet. Är du inte jurist och specialiserad på familjerätt är det inte möjligt för dig att avgöra vilka av dessa dokumentmallar som är korrekt utformade.

Det finns även dokumentmallar för äktenskapsförord vilka är professionellt utformade och som håller hög kvalitet. Dessa är dock inte gratis. Kostnaden för en sådan mall ligger oftast någonstans mellan 100 och 700 kronor beroende på vilken leverantör som du använder dig av och vilken typ av äktenskapsförord som du vill upprätta.

Dokumentmallar kan vara en tillräcklig lösning i vissa situationer, framförallt om du har tillräckliga juridiska kunskaper i familjerätt. Den stora nackdelen med dokumentmallar är att de innehåller standardiserade formuleringar som är allmänt utformade för att fungera för ett stort antal personer. Detta innebär att äktenskapsförordet inte är anpassat till just din unika situation. Dessutom måste du själv ta beslutet om vilken standardformulering som du ska använda dig av vilket innebär att du själv måste göra den juridiska analysen och utifrån denna avgöra vilken formulering eller mall som du ska använda dig av. Har du inte goda kunskaper i familjerätt är detta något som inte är möjligt att göra.

Är din personliga situation inte alltför komplicerad samtidigt som du är helt säker på vilken typ av dokumentmall för äktenskapsförord som du ska använda dig av och goda juridiska kunskaper i familjerätt kan en dokumentmall i vissa situationer vara ett bra alternativ.

4. Kostnaden för att skriva ett äktenskapsförord på egen hand (Gratis)

Skriver du själv ditt äktenskapsförord kostar det dig självfallet inte något. Ska du själv skriva äktenskapsförordet måste du emellertid ha mycket goda kunskaper i familjerätt och hur man utformar ett äktenskapsförord. Att skriva ett äktenskapsförord om du inte har tillräckliga kunskaper i familjerätt och särskilt vad avser äktenskapsförord är något som du absolut inte bör göra.

Det kan i sammanhanget nämnas att en jurist/advokat som inte är specialiserad på denna typ av juridik skulle sannolikt inte ens drömma om att skriva sitt eget äktenskapsförord. Istället skulle hen kontakta en jurist som är specialiserad på familjerätt och äktenskapsförord för att få hjälp med upprättandet. Är du inte jurist bör detta självfallet även gälla för dig.

Ta inte några onödiga risker genom att själv skriva ditt äktenskapsförord om du inte har tillräckliga juridiska kunskaper. Ett felaktigt upprättat äktenskapsförord kan få förödande konsekvenser och kan leda till att äktenskapsförordet inte får den verkan som du avsett eller att det inte anses vara gällande överhuvudtaget.

Några avslutande kommentarer

Ett gott råd när du har bestämt dig för att skriva ett äktenskapsförord är att inte snåla med pengarna i denna del. Det riskerar att bli mycket dyrt i längden. Äktenskapsförordet har till syfte att skydda egendom från att ingå i en bodelning. Ett felaktigt upprättat äktenskapsförord kan leda till att denna egendom inte skyddas utan istället ingår i en framtida bodelning.

Se därför kostnaden för att skriva äktenskapsförordet som en i sammanhanget billig försäkring för att äktenskapsförordet får den verkan som du avsett den dag som äktenskapsförordet aktualiseras.

Till kostnaderna ovan ska även läggas registreringsavgiften för att registrera ett äktenskapsförord. Registreringsavgiften uppgår till 275 kronor och är en statlig avgift som betalas i samband med att du registrerar äktenskapsförordet. Tänk på att registrering är en förutsättning för att äktenskapsförordet ska vara gällande. Ett äktenskapsförord är som bekant inte gällande förrän att det har registrerats.

Varukorg

Kvinna som ska skriva sitt äktenskapsförord online med hjälp av en jurist
Person som visar hur det fungerar att skriva ett äktenskapsförord onine
Person som arbetar vid kundtjänst
Person som levererar ett äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord