Kan man ingå ett muntligt äktenskapsförord?

Fråga:

Vi har varit gifta i snart åtta år men nu närmar sig skilsmässan. Jag äger ett aktiebolag och en sommarstuga som jag ärvt från min pappa. Min make har tidigare sagt att jag får behålla dessa om vi skulle skilja oss men att vi ska dela på resten och han har även skrivit detta i ett sms. När vi nu diskuterar att skilja oss är tonen en annan och han menar att om vi skiljer oss ska han ha halva mitt företag och halva sommarstugan annars måste jag köpa ut honom.

Enligt mig har vi ett muntligt äktenskapsförord om att han inte har rätt till mitt företag eller min sommarstuga. Min make påstår att vårt avtal inte är giltigt och jag undrar därför vad som gäller. Gäller verkligen inte vårt muntliga äktenskapsförord trots att jag kan bevisa det med ett sms?

/Lotta

Svar:

Hej Lotta.

Enligt äktenskapsbalken ska ett äktenskapsförord “upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna eller de blivande makarna”. Därefter ska äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket. Uppfylls inte samtliga dessa krav är äktenskapsförordet ogiltigt.

En muntlig överenskommelse om att egendom ska vara enskild egendom eller att den på annan grund inte ska ingå i en bodelning saknar därför rättsverkan.

Din make har därför rätt i sitt påstående. Att du kan bevisa överenskommelsen med t ex sms har inte någon betydelse. Konkret innebär detta att både ditt aktiebolag och din sommarstuga ska ingå i den bodelning som du och din make måste göra till följd av skilsmässan.

Din make har emellertid inte en rätt till en andel i bolaget eller sommarstugan i sig. Eftersom du är ägare till egendomen har du rätt att få den på din lott i bodelningen om du så önskar, men du måste kompensera din make med ett belopp motsvarande hälften av egendomens värde. Har du inte möjlighet att lösa ut din make har din make emellertid rätt till en andel av egendomen.

Du bör anlita en familjerättsjurist som, innan ni ansöker om skilsmässa, går igenom din situation mer noggrant. Det är möjligt att det finns andra omständigheter som gör det möjligt att skydda ditt aktiebolag eller din sommarstuga från bodelningen, eller i vart fall gör det möjligt att begränsa följderna av att egendomen ska ingå.

Med vänlig hälsning Äktenskapsförorddirekt.

Varukorg

Kvinna som ska skriva sitt äktenskapsförord online med hjälp av en jurist
Person som visar hur det fungerar att skriva ett äktenskapsförord onine
Person som arbetar vid kundtjänst
Person som levererar ett äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord