Upprättande av juridiskt dokument

595 kr

Ibland är det inte tillräckligt med endast ett äktenskapsförord. I vissa situationer krävs det att även andra juridiska dokument upprättas som t ex testamente eller skuldebrev. Vi kan självfallet hjälpa dig att upprätta dessa dokument.

För att du ska kunna använda dig av denna tjänst måste du först ha varit i kontakt med en av våra jurister som granskar ditt ärende och förklarar för dig vilken typ av dokument som du behöver. Därefter väljer du det dokumentet i listan här nedanför och gör din beställning.

Senast inom 24 timmar ett det att du gjort din beställning skickar vi ett första utkast till dig per e-post.