Upprättande av juridiskt dokument

795 kr

Ibland är det inte tillräckligt med endast ett äktenskapsförord. I vissa situationer krävs det att även andra juridiska dokument upprättas som t ex testamente eller skuldebrev. Vi kan självfallet hjälpa dig att upprätta dessa dokument.

För att du ska kunna använda dig av denna tjänst måste du först ha varit i kontakt med en av våra jurister som granskar ditt ärende och förklarar för dig vilken typ av dokument som du behöver. Därefter väljer du det dokument som du vill att vi ska upprätta i listan här nedanför och gör din beställning.

Senast inom 24 timmar efter det att du gjort din beställning skickar vi ett första utkast till dig per e-post.