Så här fungerar det

Det är enkelt att skapa ett äktenskapsförord med hjälp av ÄktenskapsförordDirekt. För Dig som användare tar processen mindre än 10 minuter och den sker i följande fyra steg.

1. Du besvarar ett antal frågor

Vi ställer ett antal frågor till dig och du besvarar dem online här på ÄktenskapsförordDirekt. Frågorna är enkla och de flesta av dem besvarar du genom att klicka på något av de alternativ som vi ger dig. Du behöver även skriva in makarnas personuppgifter samt adress.

2. En jurist skapar ditt äktenskapsförord.

De uppgifter och de svar som du lämnat skickas till en jurist. Med utgångspunkt i dessa uppgifter skapar juristen ett komplett och professionellt utformat äktenskapsförord samt ett följebrev med begäran om registrering vilket du använder för att registrera äktenskapsförordet.

3. Äktenskapsförordet skickas till Dig per e-post

När äktenskapsförordet har skapats översänds det till dig per e-post. Du får även en skrift som i detalj förklarar hur du gör för att registrera äktenskapsförordet samt ett föradresserat brev med begäran om registrering. Du har dessutom dokumenten i Din e-post senast inom 24 timmar från det att du gjorde Din beställning.

4. Du skickar in äktenskapsförordet för registrering

Du skriver ut äktenskapsförordet och begäran om registrering. Därefter betalar du skatteverkets ansökningsavgift om 275 kronor, undertecknar äktenskapsförordet och skickar in detta tillsammans med begäran om registrering till Äktenskapsregistret.