Artiklar om äktenskapsförord

Ändring av äktenskapsförord

Ändring av äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord behöver inte vara för evigt. Har ni tidigare skrivit ett äktenskapsförord och ni vill ändra er överenskommelse är detta möjligt. Det är till exempel inte ovanligt att makar, som har skrivit ett äktenskapsförord där de kommit överens om att all egendom ska vara enskild egendom, efter några år som gifta ändrar äktenskapsförordet så att i vart fall viss egendom omvandlas från...

Göra företag till enskild egendom i äktenskapsförord

Göra företag till enskild egendom i äktenskapsförord

Det är vanligt att en make som är företagare tror att det företag som hen äger och driver inte ingår i en bodelning vid en skilsmässa – maken har ju byggt upp företaget helt och hållet på egen hand utan någon som helst hjälp från den andra maken. Detta har emellertid inte någon som helst betydelse; utgångspunkten är att all egendom som någon av makarna äger – även ett företag – är giftorättsgods...

5 skäl att skriva äktenskapsförord

5 skäl att skriva äktenskapsförord

Först kommer kärleken. Sedan kommer äktenskapet. Och någonstans där emellan bör ofta ett äktenskapsförord se dagens ljus. Statistiken talar sitt tydliga språk. Ungefär hälften av alla äktenskap slutar med en skilsmässa. Och i många av dessa skilsmässor ångrar en av makarna bittert att ett äktenskapsförord aldrig upprättades. Skulle du och din blivande make tillhöra denna hälft i statistiken som...

Giftorättsgods och enskild egendom

Giftorättsgods och enskild egendom

Giftorättsgods och enskild egendom är två grundläggande begrepp inom äktenskapsrätten. Dessa två begrepp avgör hur makar i ett äktenskap ska fördela sin egendom i samband med en bodelning vilket kan bli aktuellt om makarna skiljer sig eller någon av dem avlider. I det följande kommer du att få en översiktlig redogörelse av reglerna rörande giftorättsgods respektive enskild egendom. Du kommer att...

Vad är ett äktenskapsförord?

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar eller blivande makar. I äktenskapsförordet kommer makarna överens om vilken egendom i äktenskapet som ska vara giftorättsgods respektive enskild egendom. Förklaringen är sannolikt inte till särskilt stor hjälp om du inte är utbildad jurist. För att förstå vad ett äktenskapsförord är måste du ha kunskap om begrepp som t ex bodelning,...

Vad kostar ett äktenskapsförord?

Vad kostar ett äktenskapsförord?

Att skriva ett äktenskapsförord behöver inte kosta något. Det kan således vara helt gratis. I vart fall om du har juridiska kunskaper och är beredd att själv göra arbetet. Avgörande för hur mycket äktenskapsförordet kommer att kosta beror såväl på dina juridiska kunskaper som din faktiska situation och vad du vill uppnå med äktenskapsförordet. Generellt är det betydligt enklare, billigare och...

Varukorg

Kvinna som ska skriva sitt äktenskapsförord online med hjälp av en jurist
Person som visar hur det fungerar att skriva ett äktenskapsförord onine
Person som arbetar vid kundtjänst
Person som levererar ett äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord